Hanke - Växla upp handledningen

Hankeen tavoite on kehittää yhteistyötä koskien opiskelijoiden siirtymät toiselta asteelta kolmannelle asteelle. Yhteistyötä kehitetään käyttämällä sopivia ohjausmenetelmiä ja -kanavia. Tavoite on myös kehittää ja yhtenäistää valtakunnallisia ohjaus- ja tukimenetelmiä opiskelijoille ja opiskelijoiden välillä. Opintojen suorittaminen helpottuu kiitos koulutuksen tarjoajien yhteistyötä, yhtenäisiä kommunikointi- ja ohjausmalleja ja mahdollisuuden hyödyntää digitaalisia kanavia ja työkaluja tiedon levittämiseen ja opiskelijoiden kanssa kommunikoimiseen. Projektissa kehitetään jatkuva ja järjestelmällinen ohjaus, tasa-arvoisia mahdollisuuksia opiskeluun ja opiskelijan osallistuminen omiin ja kanssaopiskelijoiden opintoihin.

Kehitystyön kohderyhmä on toiseen asteen opiskelijat ja opiskelijat, jotka ovat jo aloittaneet opinnot kolmannella asteella. Kohderyhmään kuuluu myös opetus- ja ohjaushenkilökunta ja yhteistyökumppaneiden muu henkilökunta, joka ohjaa opiskelijoita.

Toteutettu Video

Videolla esitetään lyhyesti viisi eri opintopolkua, jotka opiskelijat ovat valinneet ammatillisen perustutkinnon jälkeen ja sellaisia opintopolkuja, jotka ovat johtaneet ammatilliseen koulutukseen. Video on tekstattu suomeksi. Pitempi versio videoista löydät ruotsinkieliseltä sivulta: https://vaxlaupp.vlab.fi/handledning/

Opintopolut, jotka videossa esitetään, ovat:

  1. Perustutkinto -> Ammattikorkeakoulututkinto
  2. Perustutkinto -> Yliopistotutkinto
  3. Perustutkinto -> Ammatti- ja erikoisammattitutkinto
  4. Ylioppilastutkinto -> Perustutkinto
  5. Kolmas aste -> Toinen aste


Hanke - Växla upp handledningen toteutuu 15.12.2020-31.12.2022 ja Opetushallitus rahoittaa sitä osittain ohjelmasta Oikeus osata (Oikeus osata -ohjelma - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö). Kehitystyön toteuttavat koulutusjärjestäjät Axxell, Optima, Prakticum, Vamia ja Yrkesakademin i Österbotten.

Opetushallituksen logo, että hanke on heidän rahoittama