Filmen presenterar i korthet fem olika studievägar, som studerande gått efter att de avlagt en grundexamen inom yrkesutbildningen, men också studievägar som lett till den grundläggande yrkesutbildningen. En längre version av filmerna hittar du på sidan https://vaxlaupp.vlab.fi/handledning/

De fem studievägarna som presenteras i filmen är:

  1. Grundexamen -> Yrkeshögskoleexamen
  2. Grundexamen -> Universitetsexamen
  3. Grundexamen -> Yrkes- och specialyrkesexamen
  4. Studentexamen -> Grundexamen
  5. Tredje stadiet -> Andra stadiet


Kort om projektet - Växla upp handledningen


Projektet - Växla upp handledningen pågår under tidpunkten 15.12.2020-31.12.2022 och delfinansieras via Utbildningsstyrelsen inom programmet https://minedu.fi/sv/rattattkunna. I projektet har bl.a. den film med berättelser om olika studiestigar som finns på den här sidan producerats. Deltagare i projektet är utbildningsanordnarna Axxell, Optima, Prakticum, Vamia och Yrkesakademin i Österbotten. Läs mera på sidan om projektet.


Utbildningsstyrelsens logo att de finansierar projektet