På den här sidan har vi inom projektet samlat material som har med handledning av studerande att göra och materialet är uppdelat enligt målsättningarna:

  1. Information och handledning via studerande till studerande, peer to peer
  2. Enhetliga tjänster för fortsatt handledning och likvärdiga möjligheter att fortsätta studier

Här finns olika filmklipp, berättelser och beskrivningar av olika tjänster som utvecklats av de olika utbildningsanordnarna.


Information och handledning via studerande till studerande eller peer to peer

Vi utvecklar och piloterar stöd och handledning via peer to peer verksamhet som också via digitala verktyg är lättillgänglig samt erbjuder möjligheter att lyssna in erfarenheter från och mellan andra studerande.

Studerande berättar

Här berättar nuvarande och tidigare studerande från olika branscher och skolor vid andra stadiets yrkesutbildning i Svenskfinland om sina studievägar, från andra stadiet till yrkeshögskolan och universitet samt också om studievägar andra vägen. De här berättelserna ger en bra bild av de mångsidiga studievägar som finns inom yrkesutbildningen.


Efter Lindas merkonomexamen avlade hon sina tradenomstudier vid yrkeshögskolan och därefter ekonomstudier vid handelshögskolan. Lyssna hur hon beskriver sina erfarenheter från studierna.Emma och Sandra berättar i filmen om sin väg från närvårdarexamen direkt till universitetsstudier, utan t.ex. kombistudier. De beskriver hur de resonerade när de sökte in, hur de upplever studier på den här nivån samt vilken nytta de har haft av yrkesstudierna och eventuella svårigheter.Elsa Björksten & Sara Palo, från grundexamen till yrkesexamen


Matilda Tallroth, närvårdare till ergoterapeut. Du kan också läsa mera på https://www.axxell.fi/fi/studrande-narvardare-yhFrån grundläggande yrkesutbildningen till akademivärlden

Datateknik hörde i högstadiet till Maxemilian Grönbloms favoritämnen. Det ledde till datanomstudier och har fått fortsättning i form av studier vid Åbo Akademi.

Maxemilian Grönblom, eller Maki som han kallas, utexaminerades våren 2018 och går nu första året vid Åbo Akademi där han studerar datavetenskap. Att han ville studera vidare hade han klart för sig redan under andra årets studier vid den grundläggande yrkesutbildningen.

Läs mer om Maxemilian här: https://www.axxell.fi/fi/studerande-datanom

Foto på Maxemilian som berättelsen handlar om

En grundexamen ger färdigheter för arbetslivet men är också ett bra språngbräde för den som vill studera vidare!

Här kan du läsa mer om Thelma & Elsa karriärval: Examen från Axxell gör det lättare för Thelma att studera till agrolog (hbl.fi)

Bild på Elsa som sitter och arbetar med datorn

Elsa Björksten som är klar med sina studier vid Brusaby och idag arbetar som klinikdjurskötare på ett djursjukhus i Esbo.

Fotografi på Thelma med vind i håret och jordbrukslandskap i bakgrunden

Thelma Jurvelin går andra året på lantbruksutbildningen i Brusaby och går samtidigt på YH-leden.Lyssna på Jessicas berättelse om sin studieväg och sina arbetserfarenheter, efter att hon blivit merkonom. Hon berättar också om vad hon tyckte var bra med studierna vid den grundläggande yrkesutbildningen.Lyssna till Jennies berättelse om vad hon studerat efter gymnasiet och hennes väg fram till kosmetologutbildningen.Marcus berättar om sina tidigare utbildningar och vägen fram till artesanutbildningen.
Från El- och automationsmontör via socionom till polis

Simon Hagman blev klar med sin el- och automationsexamen 2013. Efteråt utbildade han sig till socionom och nu studerar han på polisyrkeshögskolan i Tammerfors.


Erfarenheter av studier på olika stadier

"Redan i inträdesprovet till polisyrkeshögskolan, och även i utbildningen, ska man skriva resuméer eller essäer. Detta kunde jag inte tillräckligt bra efter andra stadiet och jag behövde mera kunskap om studieteknik. Det förväntas mer av dig, du ska vara engagerad och ta ansvar för dina egna studier. Studierna på tredje stadiet är på en högre nivå. Vi började studierna med nästan bara teori (juridik, straffrätt, lagar). Det som är lika med studierna i grundläggande yrkesutbildningen och studierna till socionom och polis är att de alla innehåller mycket praktik."

Tips till studerande på andra stadiet

"Ha ett öppet sinne och delta i tillfällen där det informeras om vidareutbildning. Sök upp någon som jobbar med det som intresserar dig och fråga dem hur det är att jobba med det de gör. Det viktigaste är inte pengarna och lönen utan att man trivs med sitt yrke."

Foto på Simon i polisuniform som berättar sin story

Enhetliga tjänster för fortsatt handledning och likvärdiga möjligheter att fortsätta studier

Vi utvecklar stödrutiner och processer som ökar våra studerandes förutsättningar att söka till och genomföra fortsatta studier. Vi utvecklar handledningsmetoder som är lättillgängliga, digitala och som studerande har låg tröskel till att använda. Vi ökar informationsutbytet, gör handledningen mer enhetlig, öppnar upp möjligheter och alternativa handledningsmetoder samt sprider erfarenheter och goda modeller för smidiga övergångar.

Projektet har sammanställt en presentation som lärare fritt kan använda som stöd i sitt arbete med karriärplanering och -vägledning:

Som en sammanställning över det stöd och den handledning som finns tillgänglig för studerande, kan en servicekarta göras upp i form av en Thinglink med länkar till ytterligare information:

Handledning och förberedande kurser inför högskolestudier


Här hittar du broshyrer från olika yrkesutbildare om hur deras ledstudier förverkligas.

Axxell
Handledande material till studerande med tankar på högskolestudier samt förberedande kurser inför högskolestudier.


Optima
På Optima har en valbar helhet på 15 kp inom de yrkesinriktade studierna för att öka förutsättningarna för högskolestudier samt öka kännedom om ansökan och urvalsprocess till högskolorna.


Vamia
Broschyr som berättar om Novialeden går till i praktiken vid Vamia.


En illustration med hus som visar olika studiestigar

Några konkreta mål som uppnåtts eller som är under bearbetning:

Samarbetet med Novia, som byggdes upp under projektet Smidiga övergångar i Svenskfinland, har fortsatt och målsättningen är att studerande som väljer Novialeden avlägger 30 sp vid Novia. I detta projekt finslipar vi de olika modeller vi har inom detta samarbete. För att förbättra vägledningen på andra stadiet, samlar vi respons från studerande som deltagit och deltar i Novialeden. Med intervjuer samlar vi även erfarenhet om vad som krävs för att kunna validera specifika kurser på tredje stadiet.

Merkonomstuderande Tiia Risku berättar om Novialeden


En film där merkonomstuderande Tiia Risku berättar om samarbetet med Novia, den så kallade Novialeden. En film som ur den studerandes synvinkel beskriver det praktiska kring Novialeden är på kommande.

Stadieövergripande evenemang


OptiCareer Day – ett stadieövergripande evenemang i samarbete med utbildningsanordnare och arbets- och näringslivet i Jakobstadsregionen. Riktar sig till ca 1700 ungdomar och 5 utbildningsanordnare på andra och tredje stadiet tillsammans med regionutvecklingsbolaget Concordia. Syftet är att visa på möjligheter till studier och arbeten samt låta idéer för framtiden växa fram. Att redan på årskurs 8 få se regionens utbildnings- och karriärmöjligheter som sträcker sig också till tredje stadiet. I evenemanget ingår besök på skolan, andra stadiets studerande berättar för åk 8 om sina erfarenheter i studierna, här finns flera utbildningsanordnare representerade. Till andra och tredje stadiets studerande erbjuds inspirationsföreläsningar och därtill ordnas en öppen företagsmässa.

Logo för marknadsföring av Opticareer day

Foto taget vid evenemanget opticareer day

Utbildningsguide för avgående studerande

Har du planer efter att du får din examen? Tänker du studeranda vidare? Vill du ha tips och idéer på vidare utbildning? Spana då in vår utbildningsguide! Där finns även info om jobbsökning! Studiehandledarna har sammanställt en sida med länkar och tips på vidare utbildningar och jobbsökningsidor. På sidan är det enkelt att ställa frågor i kommentarsfältet och kommunicera med studiehandledarna. Sidan riktas till avgående studerande och för att komma åt sidan behöver studerande logga in med sin skolas e-post!

YAs Yammersida med info


En intern portal för karriärvägledning har utvecklats dit vi samlat viktig information och material kring karriärvägledning. Under projektet har vi arbetat vidare med uppdatering av portalen:

karriärvägledningsportal vid Vamia


I samband med att karriärvägledningsportalen, har en årsklocka skapats som en del av den:

årsklocka Vamia